Probiozym probiotika

De goda mag och tarm bakterierna

 

Allergi och Proteinintolerans kan vara orsaken till

ADHD, ADD och Autism

References *

 

 

 

Probiozym goda bakterier från KnowPharma

Består av fyra mjölksyra producerande bakteriestammar och är utvecklad speciellt för att bryta ner skadliga peptider som bildas vid nedbrytning av proteiner, i magen, speciellt från kasein (mjölkprotein) och gluten. 

 Protein ingår i mejeri produkter och i alla sädesslag

 

I flera studier verkar Peptider från mat som inte har brutits ner fullständigt spela en viktig roll för vad som händer utvecklingsmässigt hos oss människor.

 Det har visat sig att om man har svårt att bryta ner Peptider från dessa två proteiner så påverkar detta både vår fysiska och mentala  förmågor.

KnowPharmas goda bakterier är speciellt framtagna för att kunna passera i tillräckligt stort antal så att de kan nå och fästa vid vår tarmslemhinna.

 Deras beskaffenhet möjliggör därmed att de kan konkurrera ut andra sämre sorter, viket innebär att Probiozym också kan vara bra i andra sammanhang som t ex. efter en antibiotikakur eller innan en utlandsresa.

ProbioZym består av bakteriestammarna; Lactobacillus rhamnosu,  L. crispatus,  L. acidophilus, Bifidobacterium bifidum.

L. rhamnosus och L. crispatus har en hög produktion av peptidaser (enzym)som kan bryta ner peptider från kasein och gluten. De är starkt konkurrenskraftiga i förhållande till andra för oss sämre bakterier.

 En viktig del är deras stora förmåga att stanna kvar i tarmen och föröka sig och därmed mota bort de sämre bakterierna.

De andra två bakterierna är L. acidophilus och B. bifidum. 

Dessa har i kliniska studier visat sig kunna inaktivera toxiner(gifter) från clostridier, som verkar ha en roll i den rubbade tarmfloran.

Receptorerna i hjärnan är känsliga för en del opioida substanser, nämligen de som vi får i oss genom maten. Dessa uppkommer i och med att vårt matsmältningssystem inte har tillräckligt med enzym och därmed inte förmågan att bryta ned alla peptider till aminosyror.

Probiozym – är en probiotisk produkt för proteinintolerans och störd tarmflora.

Mag och tarmproblem och en onormal bakterie flora är förekommande hos personer med proteinintolerans. Tillförsel av bakterier som upprätthåller en naturlig tarmflora kan därför hjälpa, men det är inte säkert att Probiozym är tillräckligt effektivt för att ersätta en diet, utan skall ses som ett komplement till denna.

Klicka här för att läsa mer på KnowPharmas hemsida

 References*
Marti T, Molberg O, Li Q, Gray GM, Khosla C, Sollid LM. J Pharmacol Exp Ther. 2004 Sep 9; [Epub ahead of print] Prolyl Endopeptidase Mediated Destruction of T Cell Epitopes in Whole Gluten - Chemical and Immunological Characterization.

Bull G, Shattock P, Whiteley P, Anderson R, Groundwater PW, Lough JW, Lees G. Indolyl-3-acryloylglycine (IAG) is a putative diagnostic urinary marker for autism spectrum disorders. Med Sci Monit. 2003 Oct;9(10): CR422-5.

Bazargan M, Vojdani E, Samadi J, Nourian AA, Eghbalieh N, Cooper EL. Heat shock protein and gliadin peptide promote development of peptidase antibodies in children with autism and patients with autoimmune disease. Clin Diagn Lab Immunol. 2004 May;11(3):515-24.

Torrente F, Ashwood P, Day R, Machado N, Furlano RI, Anthony A, Davies SE, Wakefield AJ, Thomson MA, Walker-Smith JA, Murch SH. Small intestinal enteropathy with epithelial IgG and complement deposition in children with regressive autism. Mol Psychiatry. 2002;7(4):375-82, 334.